Các nhà khoa học thần kinh thực chứng phân tích mối quan hệ giữa các hệ thần kinh

Các nhà khoa học thần kinh thực chứng phân tích mối quan hệ giữa các hệ thần kinh và các khía cạnh nhận thức khác nhau. Người ta đã hình thành được hai cách rất khác nhau qua đó chúng ta có thể tổ chức các kinh nghiệm nhận thức của giá iphone 6 mình: nguyên tắc đầu tiên là “ về tôi” (bổ ngữ) và nguyên tắc thứ hai là “tôi” (chủ ngữ).

CÁI “TÔI” (BỔ NGỮ)

Cái “tôi” (bổ ngữ) là một phần tự tách riêng khỏi cái vỏ bề ngoài bao quanh nó. Cái “tôi” (bổ ngữ) có khả năng tự định vị trong không gian và thời gian. Định vị là giống với, sự phối hợp bốn chiều không gian – thời gian. Để định vị, một người phải phân biệt bản thân môi trường xung quanh. Ngoài ra, người nào đó một khi đã nhận ra đồ chơi công nghệ sự khác biệt này thì người đó cũng có thể phân biệt sự nhận thức cảm giác dựa trên nguồn vào từ môi trường đó với một hình ảnh tưởng tượng. Ví dụ, một người có thể tưởng tượng một cách sống động một con kỳ lân đi qua căn nhà, nhưng vẫn giữ được khả năng phân biệt giữa kỳ lân (một phần của quá trình tự thân) và một con ngựa “thật” (một xe vios cu phần của quá trình xử lý thế giới bên ngoài). Những khác biệt này tương tự như những gì cho phép chúng ta phân biệt giữa chủ định (mở đường xuống địa ngục) và hành động của chúng ta. Franz Brentano, một triết gia người Vienna, người đã đào tạo Freud, đã gọi điều này là sự không tồn tại có chủ định mà từ đó có thể rút ngắn lại sự chủ định.