Cải tạo đường điện nước vẫn còn để lại những ẩn hoạ phải tu sửa.

Trước khi khởi công chỉnh sửa suy nghĩ không chu đáo, trong quá trình thi công nhiều lần phải sửa chữa làm cho đường điện nước khi cải tạo không có sơ đồ thiết kế để tra, sau đó vẫn cứ tiếp tục thi công và trước sau gì cũng để lại những ẩn hoạ nguy hiểm. Thông thường, công ty xây dựng hoàn thiện nhà cửa đều vẽ ra một bộ sơ đồ thiết kế cho chủ nhà, trong đó bao gồm sơ đồ hiệu quả chỉnh thể, sơ đồ thi công từng bộ phận và sơ đồ cải tạo đường điện nước. Nhưng do một số người chủ nhà trước khi tiến hành không trao đổi thấu đáo với nhà thiết kế, chỉ quan tâm đến đồ dùng như bàn ghế đặt ở đâu, tủ bếp vì trí nào, bàn trà với ghế nào cho hợp…, sau đó cùng với quá trình thi công mới đưa ra ý kiến sửa chữa thiết kế vốn có, như vậy vừa thi công vừa sửa chữa, sau khi hoàn công những công trình ẩn như đường điện nước mới phát hiện ra không có sơ đồ để tìm, nhưng vẫn tiếp tục thi công, vậy là lại để lại ẩn hoạ nguy hiểm.

Vì vậy đề nghị người tiêu dùng khi tiến hành cải tạo đường điện nước trong nhà tắm, nhà vệ sinh, tốt nhất nên trao đổi với nhà thiết kế để vẽ ra một bản sơ đồ cải tạo đường nước bên cạnh bản thiết kế nội thất phòng khách, phòng ăn ban đầu, nếu trong quá trình thi công có sự thay đổi, người tiêu dùng cũng nên trao đổi lại với nhà thiết kế để vẽ lại sơ đồ cải tạo, sau đó mới bắt đầu thi công, tốt nhất không được vừa thi công vừa sửa chữa để tránh sau này khi thi công thân tường làm hỏng đến đường dây điện, có thể gây hoả hoạn.