Earnest thừa nhận rằng Mỹ mang một “trách nhiệm đặc biệt”

Earnest thừa nhận rằng Mỹ mang một “trách nhiệm đặc biệt” cho các vụ đánh bom Hiroshima nhưng cũng đã nhanh chóng để vinh danh các “thế hệ vĩ đại nhất”, những người đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.

“Có rất nhiều người có rất nhiều ý kiến về chuyến đi này,” ông nói với các phóng viên hôm thứ Ba. “Tổng thống sẽ có cơ hội đến thăm công viên hòa bình và cung cấp độ phản xạ của riêng mình về chuyến thăm của ông tới thành phố đó.”

Earnest nói thêm: “Tổng thống chắc chắn không hiểu nước Mỹ mang một trách nhiệm đặc biệt. Hoa Kỳ tiếp tục được quốc gia duy nhất đã sử dụng vũ khí hạt nhân.Nó có nghĩa là nước ta mang một trách nhiệm đặc biệt để dẫn đầu thế giới trong việc loại bỏ chúng.

“Có cũng không giảm bớt sự đóng góp quan trọng của các thế hệ lớn nhất của người Mỹ không chỉ cần lưu Hoa Kỳ, nhưng đã cứu thế giới, từ chế độ độc tài.”

Obama cũng sẽ “làm nổi bật sự chuyển đổi đáng kể” trong quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản , ông nói. Bảy mươi năm trước đây, “nó sẽ rất khó để tưởng tượng được sự thù địch giữa hai nước chúng ta”.

điểm nghiêm túc đã được khẳng định bởi các cố vấn an ninh quốc gia, Ben Rhodes, vào thứ ba.