Lời tựa về kinh tế chính trị

Những suy nghĩ về cơ sở và ích lợi của môn kinh tế chính trị. Kinh tế chính trị là một môn khoa học về các quy luật tự nhiên xác định sự hưng thịnh của các dán tộc, có nghĩa là xác định sự giầu có và sự giáo ho'a của các dân tộc đo". Những quy luật này không phải là sản phẩm của j con người, mà những quy luật này được xuất phát từ bản chất của các Du học Hàn Quốc sự vật. Con người không quy định ra các quy luật này,- mà tìm tòi chúng.

Việc quan sát và phân tích giúp cho con người khám phá ra các quy luật đó

Các bạn sẽ nhận thấy mồn kinh tế chính trị có những điểm tương đồng Ị nhất định so với môn–.vật lý. Kinh tế chính trị trong khi co' quan hệ với việc quản lý nhà nước, lại co' quan hệ với kiến thức tự nhiên, giống như môn vật lý và môn kinh tế chính trị là kết quả của nhiều yếu Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng tố được nghiên cứu đầy đủ, mà từ đo', đưa ra được nhiều kết quả tốt đẹp. Để nghiên cứu cồ kết quả, cần phân biệt các yếu tố thành ra hại loại: các yếu tố chung, hay còn gọi là các yếu tô bất biến và các yếu tố riêng, hay còn gọi là các yếu tố khả biến.

Các yếu tố chung là những tác động của thiên nhiên được lặp đi lặp lại trong tất cả các trường hợp giống nhau. Các yếu tố riêng, mặc đù cùng được bắt nguồn từ cái thiên nhiên đo', nhưng chúng là kết quả của nhiềụ hiện tượng bị biến dạng, bị thay dich vu ke khai thue hang thang đổi từ cái này thành cái kia và diễn ra trong từng trường hợp cá biệt mà thôi. Trong vật lý, sự rơi của các vật nặng xuống đất là yếu tố chung, tuy nhiên đài phun nước hoặc nguồn nước lại không trùng với yếu tố này. Yếu tố riêng đưa nước lên cao trong nguồn nước, là cái yếu tố, mà trong đó, các quy luật cân bằng trọng lực kết hợp với các quy luật sức hút. Trong kinh tế chính trị, cái yếu tố mà theo đó, con người bị chi phối bởi ý nguyện cải thiện cuộc đời mình, đã buộc phải tiết kiệm, có nghĩa là phải giảm bớt những khoái lạc hiện tại, để dành khoái lạc hiện tại cho tương lai – được thừa nhận là yếu tố chung. 

Nên đôi khi, người ta nhận thấy co' những con người hoạt động ngược lại, thì đó là yếu tố riêng, mà yếu tố này không hề loại trừ yếu tố chung, bởi vì, trong tất cả .các nước, sổ người tiết kiệm và không biết tính toán trước bao giờ cũng đông hơn số người lãng phí và không biết nhìn xa trông rộng. Bạn sẽ nhận thấy: các yếu tố riêng không kém phần hiển nhiên so với các yếu tố chung, thậm chí, đôi khi chúng còn mâu thuẫn với các yếu tố chung, nhưng chỉ có các yếu tố chung mới là cơ sở cho các quy luật chung, còn các yếu tố riêng chỉ là những trường hợp ngoại lệ trong các quy luật đó.