Lưu ý nhỏ về các tính năng của máy chạy bộ

Lưu ý nhỏ về các tính năng của máy chạy bộ

Các hệ thống ổ đĩa của máy chạy bộ của bạn là hạng mục quan trọng nhất mà bạn nên xem xét. Nếu bạn không thực hiện việc lựa chọn đúng lúc này, bạn sẽ than thở lựa chọn của bạn. Chọn lựa thật hiệu quả cho mình một chiếc máy chạy bộ tại nhà để tập luyện hiệu quả.

máy chạy bộ

Chạy bộ đúng cách mang đến cho bạn bài tập hiệu quả với máy chạy bộ.

Ví dụ, một nhà sản xuất đã sử dụng rất nhiều các thành phần không đủ mạnh nhưng được đi với nó (đôi khi) vì kỹ thuật của họ như vậy là tốt.

Chúng tôi cũng đã nhìn thấy những người khác có thành phần tuyệt vời nhưng độ tin cậy kém do kỹ thuật kém.

Cuối cùng, ở đây là làm thế nào để xác định tốt xấu từ.

NĂNG LƯỢNG

Việc chuyển giao quyền lực nên cảm thấy trơn tru. Bạn không nên nghe các động cơ phải thực sự làm việc để giữ được tốc độ. Bạn không cần phải có một độ trễ lớn khi bạn bước vào thắt lưng. Đừng lo lắng nhiều với xếp hạng sức ngựa.

Sự thật là không có tiêu chuẩn được chấp nhận cho các động cơ máy chạy bộ điện gia đình và nhiệm vụ như vậy liên tục cho một công ty khác với một công ty khác. Chúng tôi đã nhìn thấy động cơ máy chạy bộ khó có kích thước của một lon soda đánh giá ở mức 2,5 HP trong khi động cơ mà là 5 lần kích thước đánh giá ở mức 1,5 HP.

Đây là một lĩnh vực mà nó cần một người thực sự biết những gì họ đang làm để giúp bạn con nó ra và đó là lý do tại sao xếp hạng sức mạnh của chúng tôi trên đánh giá của chúng tôi có thể không tương ứng với văn học in của công ty.

CHƯƠNG TRÌNH

Những biến thể cung cấp trong tập luyện của bạn. Hầu hết mọi người không bao giờ sử dụng chúng và những người mà làm thường chọn 1 hoặc chỉ một vài họ thực sự thích và gắn bó với họ. Một lựa chọn tuyệt vời trong đối với chương trình là khi máy chạy bộ tốt nhất sẽ ghi nhớ workout yêu thích của bạn và phát lại nó.