Mắn và lòng kiên trì bền bỉ

Phần lớn các công ty vượt trội xóa bỏ các thủ tục giấy tờ nhờ sử dụng lực lượng đặc nhiệm xử lý nhanh. Trong số đó, P&G được coi là huyền thoại vì đã yêu cầu nhân viên coi bảng ghi nhớ dài một trang là phương tiện giao tiếp bằng văn bản duy nhất. Các công ty khác thì gia xe vespa “tối ưu hóa” bằng cách bỏ qua hiệu quả kinh tế hiển nhiên do quy mô đơn vị đem lại, chấp nhận nhiều lỗi nội bộ chồng chéo, trùng lặp miễn là không phải sắp xếp lại mọi thứ ‒ quy mô khổng lồ của công ty không cho phép họ thực hiện điều này. Khi xem xét kết quả nghiên cứu ở những chương sau, chúng ta sẽ thấy nhiều cách được các công ty vượt trội sử dụng để đơn giản hóa mọi việc. Bất cứ lúc nào, chúng cũng vượt qua “thế giới xe exciter thực” đầy phức tạp. Trên thực tế, những công ty vượt trội khá đơn giản. Tất nhiên, câu châm ngôn của TI “Có quá hai mục tiêu đồng nghĩa với việc chẳng có mục tiêu nào” là thiếu tính thực tế; 30 mục tiêu là một bản mô tả đậm nét hiện thực hơn về thế giới. Song quy tắc của TI phù hợp với bản tính con người. Với một chút may mắn và lòng kiên Đồng hồ nữ đẹp trì bền bỉ, trên thực tế người ta có thể thực hiện được hai mục tiêu trong một năm.

Trong công trình nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, Simon tìm thấy một kết quả thú vị, và rất đáng khích lệ khác. Khi nghiên cứu khả năng lập trình chơi cờ vua của máy vi tính, Simon và các đồng nghiệp thấy có một ý tưởng quan trọng gắn liền vai trò của lý trí với vai trò của trực giác. Simon khởi đầu bằng cách giả định rằng có thể chơi cờ vua dựa trên cơ sở thuần lý nghiêm ngặt, nghĩa là, có thể lập chương trình cho máy vi tính giống như xây một cây quyết định (Decision tree) . Trước khi đi một nước cờ, máy vi tính phải dò tìm trước và xem xét tất cả mọi nước cờ và nước phản công có thể xảy ra. Về mặt lý thuyết, điều đó có thể thực hiện được, nhưng trên thực tế thì không thể vì số lượng các khả năng có thể xảy ra (nước cờ) lên đến con số 10120 trong khi máy vi tính nhanh nhất hiện nay mới chỉ có thể thực hiện được các phép tính với số mũ từ 10-20. Vì thế, việc lập chương trình chơi cờ vua để máy vi tính phản ứng duy lý là không khả thi.