Mary

Mary không hài lòng với bản thân mình. Cô luôn cho rằng người khác thấy rõ hình ảnh không tốt của bản thân cô và vì vậy luôn đối xử với cô chẳng ra gì. Fred xuất hiện và rất yêu thương cô. Cô không cảm thấy thoải mái. Cô nghĩ:” Anh ta khá thân thiện nhưng thật lạ sao anh ta lại tốt với mình thế.” Cô lý luận: ” Nếu anh ta thích mình, mình đoán là anh chàng có cái gì không ổn. Mình nên tránh xa anh ta ra!” Fred thấy được là Mary không thích mình và ra đi. Mary than thở: Đâu hết rồi những người dễ thương trong đời tôi?”

Rồi anh chàng Ted vũ phu xuất hiện. Hắn là một tên hung tợn. Ted phù hợp với niềm tin của Mary cho rằng” đàn ông được quyền hành hạ phụ nữ.” Anh ta đánh đập cô vì thế cô cho là anh ta bình thường. Cô ta bằng lòng với Ted, tên vũ phu. Cô sống thật bất hạnh và lúc đó cô có thể nói với tất cả bạn bè của mình”Đàn ông thật khốn nạn, tôi có thể chứng minh được. Hãy nhìn Ted thì biết!”