Nhà hoạt động quân bình Internet khu vuon tren may 2

Nhà hoạt động quân bình Internet của Ấn Độ khu vuon tren may 2  có một tên sắc nét cho điều này: “PoorInternet cho người nghèo”. Họ tập hợp hàng ngàn, rồi hàng   khu vuon tren may 2  chục ngàn, hàng triệu và cuối cùng theo biểu ngữ đó. Họ diễu hành trên đường phố, họ đã để lưới, và họ đã khủng bố các công ty hợp tác với Facebook, một trong những diễn viên chính ứng dụng của họ cho đến khi họ kéo ra.

khu vuon tren may 2

Họ từ chối không chấp nhận yêu sách của Facebook của tổ chức từ thiện và phát triển, chỉ để thử nghiệm của Wikipedia trong nước tiểu vùng Sahara, trong đó Tải game khu vườn trên mây android đã kết thúc cung cấp đọc bằng ánh sáng cho giới tinh hoa của đất nước trong đi lại, nhưng không đạt con số đáng kể của những người nghèo họ hướng vào. Net-máy bay chiến đấu của Ấn Độ gửi Facebook trở lại bàn vẽ.

Nhà hoạt động Tây không biết những gì để làm điều này. Tại một cuộc họp – chi tiết giữ lại để bảo vệ các-ý nghĩa tốt – một số đồng nghiệp của tôi suy nghĩ về việc thiết lập một sự thay thế quảng cáo hướng đến người nghèo Internet của Facebook, bất cứ điều gì để cạnh tranh.

khu vuon tren may 2

Tôi sợ rằng tôi có một chút shouty. Ở đây chúng ta Tải khu vườn trên mây miễn phí có thời điểm SOPA của Ấn Độ: một bất ngờ, cuộc nổi dậy chưa từng có đó là bắt được trí tưởng tượng nổi, sợ một trong những công ty lớn nhất trên thế giới, thực hiện các chính trị gia và các nhà quản lý phải chú ý. Tại sao chúng ta không hỗ trợ họ trong những gì họ đang yêu cầu? Tại sao chúng ta không chỉ nói, “Việc thay thế cho Facebook như gatekeeper internet là không có ai là người gác cổng internet?”