thành phố Trường An nổi bật hơn cả chung cư HH2 Linh Đàm

Với một triệu dân thành phố Trường An là thành phố lớn nhất lúc đó. Nó có hình dáng hình học nghiêm khắc có phân khu công năng rõ rệt có đường sá rộng rãi (20 30 mét) các phường có hình dáng hoàn toàn chữ nhật có chợ được tập trung vào hai địa điểm quy định.
Thành Trường An đời Tuỳ Đường được xây dựng ở Long Thủ Sơn (phía đông nam Trường An đời Hán) có ba mặt tiếp xúc với sông nước đi lại rất tiện lợi bán HH2 Linh Đàm. Việc di chuyển Trường An đến địa điểm mới là do rút kinh nghiệm xây dựng đô thị trên địa bàn cũ.
Lý do rời Đô là :
Thành cũ quá chật hẹp không có đất mở rộng.
Nước kết muối không dùng được.
Việc phân chia chức năng của thành phố.cũ không rõ ràng.
Trường An mới được quy hoạch đối xứng hướng đông – tây dài 9550 mét hướng bắc – nam dài 8470 mét tường thành dày 5 mét. Mỗi cạnh có ba cổng thành riêng phía bắc có một cổng (mỗi cổng trổ ba cửa tò vò riêng cửa chính giữa phía nam trổ năm của tò vò).
Việc phân khu đô thị được tiến hành như sau :
Phần chính giữa phía cực bắc đặt cung thành có kiến trúc Thái cực cung là công trình chủ chốt.
Phía nam cung thành là hoàng thành là khu vực làm việc của triều đình quan lại.
Hai bên hoàng thành có Đông thị và Tây thị (chợ Đông và chợ Tây) mổi chợ có diện tích 10 vạn mét vuông.
Phường xóm xây dựng theo kiểu bàn cờ với tổng số 108 phường (kiểu cấu tạo phường như vậy là kết quả của việc tổ chức 14 tuyến đường thẳng theo hướng đông – tây và 11 tuyến đường thẳng theo hướng bắc – nam hình thành một mạng lưới bàn cờ).
Thành Lạc Dương đời Tuỳ Đường (Đông đô) được xây dựng cách Lạc Dương cũ thời Hán Nguy hơn 10 dặm về phía tây. Các phường phố ở đây có dạng hình vuông không giống hình chữ nhật ở Trường An.
Phía tây – bắc của thành có cung thành bên ngoài là hoàng thành có bố trí cung điện cho quan lại. Toàn bộ thành phố có 103 phường có sông Lạc Thuỷ cắt ngang chia thành hai khu vực bắc nam. Mỗi phường có kích thước 210×210 mét so với Trường An nhỏ hơn nên số nhà hướng ra đường được nhiều hơn. Mạng lưới giao thông đường thuỷ ở đây khá phát triển nên có tác dụng đến sinh hoạt buôn bán của đô thị.
Qua hai ví dụ tiêu biểu trên ta thấy thành tựu quy hoạch đời Tuỳ Đường thể hiện rõ ở các mặt quy mô đô thị lớn và quy hoạch đô thị hoàn chỉnh.