Tư tưởng phong thủy của người Trung Hoa

Một địa điểm được xem là thuận theo nguyên lý phong thủy, là noi có nhũng liên hệ giao hòa với thiên nhiên. Ngược lại những nơi chốn có phong thủy xấu là những n không có liên hệ giao hòa với thiên nhiên. Tuy nhiên những người tin vào phong thủy thường không quá chú trọng đến phong thủy xấu hay tốt mà họ tin rằng những thay đổi từ cách bài trí có thể tăng hoặc giảm nguyên khí trong nước hay còn gọi là phong thủy từ môi trường sống xung quanh.

Ban đầu nhiều sách về phong thủy cho rằng đã bị cháy hoặc bị thất lạc. Tác phẩm quan trọng lớn nhất sau đó được Huang Shi Gong trao lại cho Zhang Liang trong thời hậu nhà Qỉn. Trong thời nhà Tang, Yang Yun Song cùng những đệ tử của ông đã viết thêm vài quyển nữa và trở thành những tài liệu quan trọng của nhiều trường phái phong thủy khác nhau. Tuy nhiên những quyển sách này được viết dưới dạng ngôn ngữ rất khó hiểu, phần lớn những giải thích được truyền khẩu, tất nhiên là nét đặc trưng của phong thủy vẫn được nhiều người tin rằng giữ được nét trực tính và pha trộn từ những cảm giác chung về cảm tình của con người liên hệ với thiên nhiên.

Một người tên là Eitel đã có cố gắng trong việc đi tìm nguồn gốc của phong thủy và tin rằng đây là hệ thống tư tưỏng đến từ những tác phẩm của Chu His và những học giả đương thời thuộc nhà Song (1126-1278). Chu His là người đã có những ảnh hưởng lớn đến các nhà nghiên cứu Khổng học và sau đó trở thành nền tảng của phong thủy sau này. Nhiều học giả Tây phương hiện nay tin rằng phong thủy có nguồn gốc từ triết học Trung Hoa.