Ứng dụng của phong thủy

Ứng dụng của phong thủy

Vào thế kỷ XIX, Trung Quốc bắt đầu cho công bố toàn bộ những hình vẽ, biểu đồ, thiết kế và những dữ liệu con số đo đạc được ứng dụng trong phong thủy. Có cả sự can thiệp của tòa án trong việc đi đến những thống nhất cho việc áp dụng phong thủy vào đời sống. Nhiểu người quá khích đã nổi dậy và nhà nước bắt đầu khai quật mồ mả của tổ tiên họ để tìm thêm chứng cứ. Những ngoại kiều nói tiếng Anh ở Trung Quốc giữa thế kỷ X IX thường gặp nhiều lúng túng đối với phong thủy. Những người này có sở hữu đất đai nhưng gặp rắc rối trong việc xây cất, kính cường lực kế hoạch làm nhà của họ không đảm bảo những nguyên tắc tiêu chuẩn phong thủy ỏ’ đây. Ngoài ra những ngoại kiều muốn mua đất làm nhà họ thường bị gán cho những địa điểm được coi là có phong thủy rất xấu. Ví dụ như họ thường được bán đất trên cù lao, đất bùn và những ngôi nhà của họ bị mối cắn liên tục.

Những ngoại kiều phương Tây này ban đầu tỏ ra rất dè dặt và xem nhẹ phong thủy. Tuy nhiên có vài người tin rằng phong thủy của Trung Hoa dù sao vẫn mang nhiều tính khoa học hơn những thần thoại của phương Tây. Một nhận định chung của nhiều học giả rằng, cửa kính cường lực phong thủy đã thay đổi theo những thời điểm lịch sử, trải qua những thay đổi của ngôn ngữ và cuối cùng đã tự điều chỉnh cho đến ngày hôm nay.

Phân tích phong thủy

Phong thủy, nói đơn giản hơn là những nguyên tắc vận hành rất gần với những học thuyết vể đời sống thiên nhiên xung quanh chúng ta. Thiên nhiên bao gồm tất cả mọi sinh thể sống và cần đến nguyên khí – một dạng năng lượng tinh thần tự nhiên có trong đất trời. Đây chính là những khái niệm vật lý siêu hình của thiên nhiên, kính màu ốp bếp  gồm nhiều dạng xung lực ở những mức độ khác nhau. Tuy phong thủy không hoàn toàn thuộc về vật lý, nhưng đây là khái niệm không phải là ẩn dụ hay hư cấu. Hiểu một cách đơn giản hơn, phong thủy là nguồn năng lượng dồi dào bao phủ lên tất cả chúng ta.