vật tư xây dựng và cách phân loại

Vật tư xây dựng là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình sản xuất thi công xây dụng có ảnh hưởng lớn đến chất lượng tiến độ và chi phí xây dựng công trình. Vật tư xây dựng theo nghĩa rộng gồm nguyên liệu vật liệu chính vật liệu phụ nhiên liệu động lực cấu kiện xây dựng kết cấu xây dựng phụ tùng thay thế các dụng cụ thi công không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định. chung cư Ecolife Capitol.. Theo nghĩa hẹp và chức năng tham gia quá trình sản xuất thi công xây dựng công trình vật tư xây dựng gồm vật liệu chính vật liệu phụ cấu kiện xây dựng kết cấu xây dựng giữ chức năng là đối tượng lao động dưới sự tác động của lao động của con người kết hợp với công cụ lao động trở thành các sản phẩm là công trình xây dựng (Công trình xây dựng ở đây hiểu theo nghĩa hẹp là sản phẩm của ngành công nghiệp xây dựng gồm phần kiến tạo các kết cấu xây dựng giữ chức năng nâng đỡ bao che và phần lắp đặt thiết bị công nghệ vào công trình) Chủ đầu tư chung cư Ecolife Capitol. Trong phạm vi chương này chỉ nghiên cứu vật tư xây dựng theo nghĩa thứ hai này.
phân loại vật tư xây dựng:
Phân loại theo tính chất của vật tư xảy dựng
Vật liệu không kim loại gồm:
+ Vật liệu rời như cát đá gạch vôi xi mãng kính gỗ bi turn nội thất chung cư Ecolife Capitol
+ Vật liệu hỗn hợp như bê tông thường bê tông cốt thép bê tông xỉ bê tông át phan vữa bê tông vữa vôi…
Vật liệu kim loại như thép tròn cuộn thép tròn cây thép dẹt thép lá thép hình dây thép buộc que hàn thép ống thanh hoặc ống nhôm thanh hoặc ống đồng ống gang…
Phán loại theo ai trò và mức hoàn thiện của vật tư xây dựng
Bao gồm các loại:
Vật liệu chính như cát đá gạch XX mămg thép tròn thép cây vữa bê tông tấm lọp kim loại tấm trần thạch cao nhựa đường…
Vật liệu phụ như đinh đinh vít dây thép buộc dây thừng gỗ ván sàn công tác ván khuôn gỗ hoặc kim loại dầu ma dút xăng phèn chua…
Cấu kiện và kết cấu xây dựng như tấm panen cọc bê tông cốt thép vì kèo thép hoặc gỗ cửa kính khung nhôm cửa cuốn cửa gỗ kết cấu kim loại hầm lò kết cấu cơ khí thuỷ lợi…
Phân loại theo công việc xảy dựng và định mức sử dụng vật tư bao gồm
Vật liệu dùng trong công tác bê tông;
Vật liệu dùng trong công tác xây trát lát làm trần làm mái và hoàn thiện khác;
Vật liệu dùng đế làm giàn giáo;
Vật liệu dùng trong công tác sản xuất cửa và kết cấu gỗ;
Vật liệu dùng để gia công kim loại và sản xuất kết cấu kim loại;
Vật liệu dùng để làm mặt đường bộ đường sắt báo ôn;
Vật liệu dùng để làm hệ thống cấp thoát nước trong và ngoài nhà;
Vật liệu dùng để làm hệ thống điện trong và ngoài nhà;
Vật liệu dùng trong một số công tác khác.
Phàn loại vật tư xây dựng theo yêu cầu kho bãi và đảm bảo chất lượng
Vật liệu cấu kiện có nhu cầu kho có mái che như xi mãng cửa gỗ ván khuôn gỗ thép que hàn bột màu…
Vật liệu cấu kiện có thể để ở bãi ngoài trời như cát đá gạch vôi kết cấu dúc sẵn…
Vật liệu cấu kiện cung ứng trực tiếp từ phương tiện vận tải cho thi công như vữa
bê tông thương phẩm vữa bê tổng át phan panen
Phân loại vật tư xây dựng theo khả năng cung ứng của thị trường
Vật tư xây dựng sản xuất trong nước hoặc sẵn có trên thị trường
Vật tư xây dựng nhập khẩu nước ngoài hoặc khan hiếm trên thị trường.